Kurumsal kimlik nedir?
Bir şirketin kendisini temsil etme biçimlerinin bütününe Kurumsal kimlik adi verilir. Şirketin kendisini temsil ederken nasıl algılanacağına yön
veren aktivitelerin tamamı ise kurusal kimlik sürecidir. Kurumsal Kimlik nelerden oluşur?
 • Kartvizit dizaynı
 • Takvim dizaynı
 • CD taslağı
 • E-posta taslağı
 • Katalog, broşür, afiş dizaynı
 • Antetli zarf taslağı
 • Antetli kağıt taslağı
 • Bülten / duyuru /ilan taslağı
 • Faks taslağı
 • Rapor taslağı
 • Fatura / irsaliye taslağı
Katalog, Broşür, Dergi Katalog:
Firmamızın kimliği, yaptığı işleri, ürünleri ve müşterilerini tanıtan basılı kaynaklar katalog olarak adlandırılır. Şirket kişiliğine ve tanıtımına önem
veren her firma katalog basımını önemsemektedir. Katalog tasarımında önemli olan nokta kataloğun ulaştığı müşteriler ve okuyuculara firmanızı ve firmanızın yaptığınız işleri kısa öz şekilde tanıtmaktır. Şirketin bünyesindeki bölümlere göre
 • Tanıtım kataloğu
 • Teknik servis kataloğu
 • Ürün kataloğu
Olarak 3 farklı çalışma yapılmıştır.

Broşür:
Tanıtım amacı taşıyan renkli veya tek renk olarak hazırlanan kitapçık ya da tek, iki, üç yada akordeon kırımlı föy.

Kitap
Kitap Diderot’nun düşündükleri, Beethoven’in duyumsadıkları, Sabahattin Eyüboğlu’nun özledikleridir; düşündüklerimiz, sevdiklerimiz, umduklarımız; anımsadıklarımız, andıklarımız, direndiklerimiz; karşılayıp buyur ettiklerimiz. Kitap insandır. Kitap, yazandır, okuyandır, emek verendir.

Sticker:
Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. kime ait olduğunu belirtmek için üzerlerine konulan küçük kağıda etiket denir.
Etiket malın nitelendirilmesinde çok önemli bir rol oynar.Müşterinin ürünü almaya karar verme safhasında büyük bir rol oynar. Ürünün bir nevi ön tanıtımını üstlenir.

Föy, Afiş, İnsert
Kağıdın yalnız bir yüzüne siyah/beyaz veya renkli olarak basılıp duvarlara asılan bir çeşit duyurudur. Afişler hedef kitle ile buluştukları çevreye bağlı olarak iç ve dış mekan afişleri olarak ikiye ayrılır. Dış mekan afişleri, büyük boyutları ile duvar yüzeylerinde ilan panolarında hedef kitleyle karşılaşırlar.İzlenme süreleri kısadır. İç mekan afileri,salonlara, lobilere ve koridorlara asılır.Bu nedenle de uzun süre izlenme şansına sahiptirler.
İzlenme süresini dikkate almak gerek.

Bayrak
Bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş, naylon. Ürünü tanıtıcı kılar.

Bloknot, defter
Not almamız gerektiğinde, elimizin altında bulunur. Günlük hayatta pek çok şey unuturuz, eğer bunları not alırsak bakıp hatırlamamıza olanak kılar.
İş hayatının vazgeçilmezlerindendir. Not almayan insan ürettiği bilgiyi yeniden üretmek zorunda kalır.

Dosya, Klasör
Yazılı kağıtları düzenli ve sıralı bir biçimde korumak için kullanılan mukavva veya plastikten telli kaba verilen isimdir.Saklanması gerekli olan evraklarınız, kağıtlarınız,notlarınız, kısacası önemli olan bütün dökümanlarınız için bütün fiziksel dış etkenlerden koruyucu görev üstlenir.

Kutu/Ambalaj

Ambalaj: Ürünün giysisi gibidir.Tüketiciyi satın alma eylemine hazırlaması için gerekli tüm güzellikleri üzerinde bulundurması gerekir.
Ürünün piyasada tutunabilmesi; doğru ve etkili bir ambalaj malzemesinin seçimine bağlı olduğu kadar, ambalajın tasarımına da bağlıdır.
Ürünün yapısına uygun seçilen renklerle, uyumlu yazı ve biçimlerle tasarlanmış, çekici, güzel görünümlü bir ambalaj, tüketiciyi olumlu yönde
etkiler.

Ambalaj: Ürünleri dış etkilerden koruyan, onları bir arada tutarak,taşıma depolama, dağıtım, tanıtım ve pazarlama işlerini kolaylaştıran, metal,
kağıt, karton,cam, plastik, vb. malzemelerden yapılmış dış örtülerdir. Kısacası ambalaj, içerisinde ürün bulunan koruyucudur. Ürünü, çarpma, ıslanma, zedelenme gibi fiziksel etkilerden korur.Ambalaj ürünün tüketiciye en ekonomik yolla ulaşmasını sağlar, depolama kolaylığı yaratır,
önemli bir görevi de taşıdığı bilgilerle tüketiciye seçim ve kullanım kolaylığı sağlamasıdır.Üzerinde yazılı olan ağırlık, fiyat, üretim tarihi, son
kullanım tarihi, ürünün içeriği, üretici firmanın adı, kullanım açıklaması, TSE’li olup olmadığı gibi tüm bilgilerle, tüketiciye ve satış yapana büyük kolaylıklar sağlar.

Prospektüs:
Bir ilacın kullanımına ilişkin bilgileri içeren ve ilacın karton ambalaj içinde sunulan basılı materyal.

CD/Kaset Kapağı
Cd nin alınması için bazen içerik değil onun kapağı, ürünün alınmasında daha büyük bir etken olabilir. Ürünün tanıtılmasında bu giysinin önemi
satış için çok önemlidir.

Stand, Billboard
Stand, ürünün bir fuar yada bir festivalde açılan yerde tanıtılmasıdır. Ürünün bir nevi ön sunumunun yapılmasını sağlar.Tanıtım için etkileyici bir yoldur. Reklam Panosu yol kenarlarında, sokaklarda, ana caddelerde, alışveriş merkezlerinde kısacası günlük yaşamın her yerinde ürünün reklam
için panolara asılmasıdır. Reklam panoları, günlük yaşamın geçtiği yerlerde yani dışarıda bulunduğu için tüketiciye tanıtım aşamasında büyük bir
rol üstlenir.

Takvim, Ajanda Takvim, zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntemdir. Yılın 365 günü, günün 24 saati duvarda asılı olacağı için, markanızın
akılda kalması için büyük bir avantajdır. Ajanda, gerekli notların unutulmaması için yazıldığı takvimli defterdir. Haftalık, aylık kimi zaman da yıllık planlarınızın zamanında yapılmasına olanak sağlar.

Form/Bilet Koçan Para ile alınan ve konser, sinema, tiyatro vb. eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkanını veren belgeye bilet denir.